Disclaimer

header contact

Disclaimer

Case CV (Kamer van Koophandel: 57946698), hierna te noemen Case, verleent u hierbij toegang tot www.werkenmetcase.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Case behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Case spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Case.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Case nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Case.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Case, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

klaar is Case
Hannie Stappers Director Public Affairs

"De combinatie van een professioneel eindproduct, zeer prettige communicatie en flexibiliteit tijdens het onderzoek van Case zijn een welkome afwisseling! " bekijk case

Case

Case is een jonge en ambitieuze social venture die zich richt op de ontwikkeling van jong talent.